Dochádzkové systémy

pre akúkoľvek prevádzku…

Dochádzkový systém Vám prinesie zjednodušenie kontroly a spracovania dochádzky Vašich zamestnancov a ušetrí prostriedky. Dochádzkový systém Vám sprehľadní kontrolu dochádzky a zaručí väčšiu disciplínu na pracovisku. Naše dochádzkové systémy sú schopné nasadenia v akejkoľvek prevádzke.
V ponuke je viacej typov dochádzkových terminálov na bezkontaktné prívesky alebo karty, ale aj biometrické na odtlačok..

nastavenie oddelenia

Dôležitá je možnosť spracovať dochádzku bez ohľadu na to o akú pracovnú dobu sa jedná (pravidelná, nepravidelná pracovná doba, zmeny, brigádnik, šéf…), export do mzdových programov, excelu, pdf, možnosť vytvorenia pracovných kalendárov, možnosť registrácie cez mobil, virtuálny terminál, ale samozrejme s kontrolou, kde bola registrácia uskutočnená (GPS súradnice). Možnosť kontroly svojej dochádzky zamestnancami cez WEB, kontrola a úprava dochádzky vedúcim pre svoje oddelenie bez nutnosti inštalácie programu cez WEB.
Cena za dochádzkový program je stanovená podľa počtu zamestnancov s krokom po 5, systém preto môže rásť tak ako Vaša firma.

Doplnkové moduly…

 • prístupový systém
 • jedáleň – stravovací modul
 • vrátnica – evidencia vozidiel, kniha návštev
 • obchôdzkový systém
 • modul výroba – evidencia výrobných procesov

dochádzka zamestnanca

Prehľadný dochádzkový list s možnosťou editácie. Farebne rozlišené riadky.
Celodenné prerušenie pridáte jedným kliknutím.

Hlavné črty…

 • lokalizácia programu: Slovak, Czech, English, Polish
 • vzdialený prístup do systému
 • textové zobrazenie dochádzky s možnosťou prehľadnej editácie
 • systém sledovania nadčasov
 • možnosť editácie dochádzky cez WEB bez nutnosti inštalácie programu
 • číselník zmien s možnosťou evidencie pevnej a pružnej pracovnej doby
 • automatické rozpoznávanie odpracovanej zmeny – program správne zmenu priradí
 • export všetkých zostáv do pdf, MS Excel, MS Word
 • export do mzdových programov
 • ľahký a rýchly prístup k mesačným a denným výsledkom dochádzky
 • monitorovanie prítomnosti zamestnancov
 • registrácia aj cez mobil s GPS súradnicami, kde sa zamestnanci registrovali

Pozrite si výstupné zostavy tu.

kontrola prítomnosti

Jednoduchá a prehľadná kontrola prítomnosti zamestnancov.


Ak máte záujem, predvedieme dochádzkový systém priamo u Vás vo firme…