Obchôdzkové systémy PES kontaktné

Obchôdzkový systém PES

Ako to funguje ?

kontrolné miesta stráženého objektu sú vybavené identifikačnými čipmi. Strážnik je vybavený elektronickým snímačom, ktorým pri obchôdzke jednoduchým priložením snímača ku kontrolnému čipu načíta čo je opticky aj akusticky signalizované (bliknutie a pípnutie snímača). Data zo snímača sú potom pomocou záznamového média (dátového čipu) prenesené do počítača a vyhodnotené.

  • Dátový čip funguje ako záznamové médium. 
  • Práca so snímačom je veľmi jednoduchá.

jednotlivé komponenty...

pes_forte

- elektronický snímač PES pre strážnikov (stačí jeden)

pes_picture1

- kontrolný bod (počet podľa Vašich požiadaviek)

datachip

- dátový čip (snímanie dát z elektronického snímača), kapacita 2 000 udalostí

cipklicenka

- čip s kľúčenkou na identifikáciu strážnikov (každý strážnik má svoj čip)

wk7

- program WK7 na nastavovanie a kontrolu obchôdzkového systému