Digitálny systém Guard

guard_kod-1

Guard digital

Dvojvodičový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sieťový napájač a elektrický vrátnik,resp. tlačidlové tablo. Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajšie elektrické vrátniky (max. 7) majú z hľadiska užívateľa rovnaké vlastnosti ako hlavný, montujú sa napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod. Výnimočnosť dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi.

Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciua ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče, čo je umožnené vďaka využitiu nových moderných technických prvkov.

guard_priama

dds_guard

Tým je dosiahnutý vyšší komfort pri inštalácií systému, ale aj pri jeho bežnom užívaní. Veľkým prínosom je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby (pre max. počet 120 DT, kde prináša možnosť jednoduchej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi).

Využitím interkomu tak môžu komunikovať z pohodlia svojho bytu bez potreby osobného stretnutia, bez použitia plateného telefónneho spojenia alebo bez komunikácie cez elektrický vrátnik od vchodových dverí. Systém nájde uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spoločnú pobočkovú ústredňu.
 
Výhody dvojvodičového systému
  • jednoduchá inštalácie (len dva vodiče)
  • interkom
  • zabrana odpočúvania
  • funkcia bytového zvončeka
  • štyri domáce telefóny v byte
  • priama alebo kódová voľba
  • osem elektrických vrátnikov v systéme
  • zvukové informácie o prevádzke systému