Telekomunikačné riešenia pre ambulancie

Spoločné funkcie pre všetky programy:

odkazová schránka
privítanie na linke a hlasové menu
nastavenie ordinačných hodín
až 3 klapky
prepájanie hovorov / presmerovanie hovorov
prepojenie s programom CURO (ambulantný informačný systém)

VLD Basic

15,00 € s DPH
mesačný poplatok

VLD Hlas

19,00 € s DPH
mesačný poplatok

VLD Plus

36,00 € s DPH
mesačný poplatok

vhodný pre prijímanie hovorov
bez voľných minút v cene
bez fyzického telefónu v cene

Mobilné siete
0,11 € s DPH / min.
Pevné siete
0,0390 € s DPH / min.
Príjem hovorov
bez poplatku

100 voľných minút do mobilných sietí
bez obmedzení do pevných sietí SR
bez fyzického telefónu v cene

Mobilné siete po prevolaní 100 min.
0,11 € s DPH / min.
Pevné siete
v cene paušálu
Príjem hovorov
bez poplatku

100 voľných minút do mobilných sietí
bez obmedzenia do pevných sietí SR
2 ks telefónov na prenájom

Mobilné siete po prevolaní 100 min.
0,11 € s DPH / min.
Pevné siete
v cene paušálu
Príjem hovorov
bez poplatku

Ostatné siete a destinácie podľa cenníka VipTel S biznis