Digitálny systém KARAT

karat_priama

Digitálny systém KARAT

Tlačidlové tablá v digitálnom vyhotovení (2-BUS) DDS US KARAT je konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka, čo umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu tlačidlového tabla. Svojou veľkosťou, dizajnom a povrchovou úpravou patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky. Počet tlačidlových modulov v tlačidlovom table s priamou voľbou závisí od počtu účastníkov podobne, ako pri analógovom type. Voľba domáceho telefónu (DT) sa vykonáva príslušným účastníckym tlačidlom - priama voľba.

Základné technické vlastnosti systému KARAT

 • zábrana blokovania celého EV trvalým stlačením niektorého tlačidla TT
 • možnosť súčinnosti viacerých EV od viacerých vchodov (1 hlavný elektrický vrátnik, ostatné vedľajšie EV)
 • spojovacie tóny podobné spojovacím tónom známym z verejnej telefónnej siete
 • tónová akustická signalizácia spojovacieho procesu (voľná linka, vyzváňanie, obsadenie, porucha)
 • spínanie napájania pre elektrický zámok pomocou relé
 • časovo obmedzené vyzváňanie DT od EV na 5 vyzvonení (25 s) po jednom stlačení tlačidla TT

200x222-images-stories-domace_tel-karat

dds

 

 • ochrana napájacích obvodov komunikačnej zbernice pred náhodným skratom
 • plne duplexná hlasitá komunikácia s vyvoleným DT
 • voľba požadovaného DT tlačidlom na tlačidlovom table
 • identifikácia tlačidla podsvetlenou menovkou
 • akustická signalizácia stlačeného tlačidla
 • najvyššia priorita volaní pre hlavný EV (pri hlavnom vchode)
 • adresácia DT podľa tlačidiel tlačidlového tabla hlavného EV
 • doba odblokovania EZ štandardne nastavená na 7 s
 • programovo nastaviteľná doba odblokovania EZ podľa požiadaviek odberateľov
 • tlačidlo podsvetlenia s LED diódou na EV pre podsvetlenie menoviek
 • časovo limitované podsvetlenie menoviek
 • podsvetlenie menoviek počas celej komunikácie EV a DT
 • tlačidlá pre 2 účastníkov priamo na module EV
 • modulárne rozšíriteľné tlačidlové tablo
 • napájanie z jednosmerného zdroja 18-24 V
 • prenos hlasu a dát do tej istej zbernice
 • dvojvodičová komunikačná zbernica pre pripojenie do systému
 • prevádzková teplota -25° až +50°
Povrchová úprava:
 
Základné diely (moduly, rámy, striešky) sú vyhotovené z hliníkovej zliatiny zabezpečujúcej dostatočnú mechanickú odolnosť a po nastriekaní práškovou polyesterovou farbou aj dostatočnú antikoróznu odolnosť. Rámy a moduly sú chránené proti zatekaniu tesnením po odvode rámu a po obvode modulov.
 
Priama voľba
karat_priama
Kódová voľba
karat_kodova