Telekomunikačná technika

Pobočkové telefónne ústredne

dt346.aspx Ponúkame digitálne, ako aj analógové ústredne Panasonic a digitálne ústredne 2N Omega.
Všetky ústredne ponúkame s inštaláciou, naprogramovaním a zaškolením obsluhy.