Attendance Pro W

Slovenský produkt v súlade s legislatívou SR
 • lokalizácia programu v jazykoch: Slovak, Czech, English, Polish
 • vzdialený prístup do systému
 • textové zobrazenie dochádzky jednotlivých pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej editácie
 • sledovanie dochádzky
 • systém sledovania nadčasov
 • nastavenie zaokrúhlenia časovej zložky
 • číselník smien s možnosťou evidencie pevnej aj pružnej pracovnej doby
 • inteligentné a automatické rozpoznávanie odpracovanej smeny – program správne smenu priradí
 • možnosť ručného editovania dochádzky užívateľom
 • EXPORT do mzdových programov
 • ľahký a rýchly prístup k mesačným a denným výsledkom dochádzky
 • modul WEB
 • monitorovanie prítomnosti zamestnancov aj cez WEB
 • prezeranie dochádzky cez WEB
 • editácia dochádzky cez WEB pre vedúcich
 • modul STRAVA
 • objednávanie, výdaj stravy, tvorba a import jedálneho lístka
 • modul PRÍSTUP
 • prístupový systém