Analógové ústredne Panasonic

analog_u_kxtes824

Analógové ústredne Panasonic

Analógová pobočková ústredňa Panasonic.
Kapacita 3 vonkajšie linky a 8 klapiek.
Maximálna kapacita až 8 vonkajších liniek a 24 pobočiek.

Popis funkcií pre KX-TES

 • hudba v pozadí
 • presmerovanie hovoru
 • Caller ID na klapkách
 • ARS smerovanie hovorov
 • parkovanie hovorov
 • denný, nočný, obedný režim
 • prevzatie hovoru v skupine
 • kategória služieb (COS)
 • zabezpečenie dátového prenosu
 • oneskorené vyzváňanie
 • priama prevoľba (DISA)
 • UCD rovnomerná distribúcia hovorov
 • sledovanie hovorov cez PC**
 • komunikácia s dverným telefónom*
 • otváranie dverí
 • blokovanie klapky
 • a mnoho iných...