Leasing

Získajte najmodernejšie technológie na leasing

 • umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov
 • vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako vybavenie úveru
 • úhrady sú pravidelné a konštantné
 • leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy
 • zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny

Financovanie Vášho nákupu priamo u Vášho dodávateľa

 • už od obstarávacej ceny 500 EUR bez DPH
 • posúdenie žiadosti do 30 minút
 • nákup do 3 500 EUR bez predkladania účtovných výkazov
 • akontácia štandardne 0 %
 • vrátane leasingu softvéru a služieb
 • konštantné splátky počas celého leasingového obdobia bez ohľadu na
 • budúci vývoj na finančných trhoch

Pre viac informácií kontaktujte 0903 408217, e-mail: bentel@bentel-ke.sk